GPS ติดตามรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบกรับรอง บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ salegps01@gmail.com

จีพีเอสติดตามรถประสิทธิภาพสูง ได้รับการรับรองอุปกรณ์โทรคมนาคมจาก กสทช. เครื่องเหมาะสำหรับรถทุกขนาด ฟังก์ชั่นครบครัน ตัวเครื่องใช้ชิปเซ็ทคุณภาพสูง ทำให้รับสัญญาณดาวเทียมได้รวดเร็วและแม่นยำ ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก เหมาะสำหรับ รถวัตถุอันตราย รถทัวร์ รถโดยสารธารณะ รถตู้โดยสาร รถบรรทุก

จีพีเอสอ่านใบขับขี่

จีพีเอสติดตามรถ

 

คุณสมบัติ GPS สำหรับรถวัตถุอันตราย รถทัวร์ รถโดยสารธารณะ รถตู้โดยสาร และรถบรรทุก
      – รองรับเครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็ก
      – เสียงแจ้งเตือนใช้ใบขับขี่ผิดประเภท
      – ระบุตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ
      – ดูเส้นทางการวิ่งย้อนหลัง 6 เดือน
      – ดูสถานะเครื่องยนต์ ติดเครื่อง/ดับเครื่อง
      – ดูความเร็วที่ใช้ในการขับขี่
      – รายงานการใช้งานตัวรถ แบบละเอียด
      – มีความจำสำรองในตัวเครื่อง เก็บข้อมูลตามข้อกำหนดกรมขนส่งทางบก
      – แจ้งเตือนเมื่อตัดสาย หรือ คัดไฟเลี่้ยงกล่อง
      – แจ้งเตือนเมื่อตัดสายอากาศ
      – meter แสดงระยะทาง
      – วัดระดับน้ำมัน
GPS Truck
GPS ตามที่กรมการขนส่งกำหนด
กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท และ รถตู้รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว,ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ชนิดรถที่ต้องติดตั้ง GPS ตามประกาศกรสขนส่งทางบก
รถโดยสารสองชั้น กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559
รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560
รถลากจูง กำหนดติดตั้งภายในรอบปี ภาษี 2560
รถบรรทุกสาธารณะ กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2561
รถบรรทุกส่วนบุคคล กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2562

หลักการทำงานของ GPS กรมการขนส่งกำหนด

คนขับรถรูดใบขับขี่ก่อนขับรถหากไม่รูดบัตรหรือใช้บัตรผิดประเภทจะมีเสียงร้องเตือนจนกว่าจะใช้บัตรที่ถูกประเภท เครื่อง GPS จะส่งข้อมูลคนขับรถและตำแหน่งพร้อมความเร็วไปยัง Server โดยผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณมือถือ ผู้ประกอบการสามารถดูตำแหน่งรถและรายงานต่าง ๆ ได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ สามารถดูตำแหน่งย้อนหลังได้ 6 เดือน ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม
สำหรับรถสาธารณะ
กรมขนส่งทางบกบังคับให้รถประเภทรถติด GPS 2 ประเภท คือ
1.รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถบัส, รถบัส 2 ชั้น, รถตู้โดยสาร, รถ Taxi (รอประกาศ)
2.รถบรรทุกขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป, รถลากจูง โดยกรมขนส่งทางบกมีหลักเกณ์ในการบังคับใช้ให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกติด GPS
1. รถโดยสารสาธารณะ
– รถโดยสารทุกประเภท ป้ายแดง (จดทะเบียนใหม่) ให้เริ่มบังคับใช้จะต้องติดตั้ง GPS ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
– รถโดยสารทุกประเภท ป้ายเก่า (จดทะเบียนก่อนปี 59) จะต้องติดตั้ง GPS ให้เสร็จสิ้นภายในรอบภาษีปี 2560
– รถโดยสารสองชั้น ป้ายเก่า (จดทะเบียนก่อนปี 56) จะต้องติดตั้ง GPS ให้เสร็จสิ้นภายในรอบภาษีปี 2559
– รถ Taxi ใหม่ ป้ายแดง รอประกาศจากกระทรวง ซึ่งจะบังคับให้ติดตั้งทันทีที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
– รถโดยสารทุกประเภท ป้ายเก่า (จดทะเบียนก่อนปี 59) ที่ได้ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว และเป็นรุ่นที่ไม่ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบกแต่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมขนส่งได้ ยังสามารถใช้ GPS รุ่นเดิมได้ถึงปี 2562
2. รถบรรทุกขนาดใหญ่
– รถบรรทุก 10 ล้อและรถลากจูง ป้ายแดง (จดทะเบียนใหม่) ให้เริ่มบังคับใช้ จะต้องติดตั้ง GPS ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
– รถลากจูง ป้ายเก่า (จดทะเบียนก่อนปี 59) จะต้องติดตั้ง GPS ให้เสร็จสิ้นภายในรอบภาษีปี 2560
– รถบรรทุก 10 ล้อ สาธารณะ ป้ายเก่า (จดทะเบียนก่อนปี 59) จะต้องติดตั้ง GPS ให้เสร็จสิ้นภายในรอบภาษีปี 2561
– รถบรรทุก 10 ล้อ ส่วนบุคคล ป้ายเก่า (จดทะเบียนก่อนปี 59) จะต้องติดตั้ง GPS ให้เสร็จสิ้นภายในรอบภาษีปี 2562
– รถบรรทุก 10 ล้อและรถลากจูง ป้ายเก่า (จดทะเบียนก่อนปี 59) ที่ได้ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว และเป็นรุ่นที่ไม่ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบกแต่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมขนส่งได้ ยังสามารถใช้ GPS รุ่นเดิมได้ถึงปี 2562การติดตั้ง GPS ตามประกาศกรมขนส่งทางบก
กรณีเป็นรถใหม่ หากไม่ติดตั้ง GPS ตามประกาศกรมขนส่ง ท่านจะไม่สามารถไปจดทะเบียนได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และจะตรวจสอบการติดตั้ง GPS ในรถของท่านด้วย เพื่อความสะดวกท่านจะต้องดำเนินการติดตั้ง GPS กับบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบกให้แล้วเสร็จ จึงนำรถพร้อมใบรับรองการติดตั้งไปยื่นขอจดทะเบียนรถใหม่
กรณีเป็นรถเก่า เมื่อทะเบียนรถหมดอายุ จะไม่สามารถต่อทะเบียนได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ จะตรวจสอบการติดตั้ง GPS ในรถ เช่นเดียวกัน
ประกาศกรมขนส่ง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกรมขนส่งทางบก GPS รถวัตถุอันตราย ฉ.1
ประกาศกรมขนส่งทางบก GPS รถวัตถุอันตราย ฉ.2
ประกาศกรมขนส่งทางบก GPS รถสองชั้น
ประกาศกรมขนส่งทางบก คุณสมบัติ GPS
ประกาศกรมขนส่งทางบก รถโดยสารใหม่
ประกาศกรมขนส่งทางบก รถโดยสารเก่า
ประกาศกรมขนส่งทางบก รถบรรทุกใหม่
ประกาศกรมขนส่งทางบก รถบรรทุกเก่า

GPS


GPS BMC1999 

Pin It on Pinterest